جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
آیت الکرسی 06:01
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:03
ترنم صبحگاهی 06:06
قران 12:19
اذان ظهر 12:24
یک لقمه نان حلال 12:43
بچه های اروند 16:01
چشمه معرفت 16:45
خبر 17 17:00
مضیف المحبه 17:25
اذان مغرب 17:52
سریال حالت خاص 20:06
خبر عربی 20:45
چشمه معرفت 21:50
شب های اروند 22:00