جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 05:57
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:00
سریال فوق سری 08:00
سریال فوق سری 09:01
قران 13:13
اذان ظهر 13:17
من و شما 14:00
بچه های اروند 15:59
سریال فاکتور 8 17:57
اذان مغرب 20:03
سریال فوق سری 21:03