جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:03
ترنم صبحگاهی 07:04
خنده بازار 07:27
سریال دزد و پلیس 08:04
مسابقه ضدگلوله 08:58
شب های اروند (تکرار) 12:39
قرآن 13:09
اذان ظهر 13:15
شب های اروند (تکرار) 14:00
سریال سرنوشت 15:00
غنچه های اروند 16:03
خبر 17 17:00
مضیف المحبه 17:25
سریال سرنوشت 17:53
اذان مغرب 20:08
نگارستان 20:19
خبر عربی 20:45
شب های اروند 21:00
مستند طبیعت ایران 22:07