جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
آیت الکرسی 06:01
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:03
ترنم صبحگاهی 07:00
سریال افسانه دونگی 07:30
خونه آفتابی ( زنده ) 11:00
شب های اروند (تکرار) 12:15
قرآن 13:17
اذان ظهر 13:21
سینمایی شکارچی تنهایی 14:00
خبر 17 17:00
سریال افسانه دونگی 17:58
سینما پشت پرده 20:07
اذان مغرب 20:17
خبر عربی 20:45
شب های اروند 21:02