جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
آیت الکرسی 06:01
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:03
سریال افسانه دونگی 08:00
غنچه های اروند (بازپخش ) 09:02
خونه آفتابی (تکرار) 11:00
شب های اروند (تکرار) 12:00
قرآن 13:12
اذان ظهر 13:18
مسافران آفتاب 15:36
غنچه های اروند 16:00
خبر 17 17:00
خطبه های نماز جمعه 17:34
سریال افسانه دونگی 18:00
جایی که نمیشناختم 18:42
مضیف المحبه 19:00
نگارستان 20:07
اذان مغرب 20:41
خبر عربی 20:45
شب های اروند 21:03