جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
آیت الکرسی 06:01
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:03
ترنم صبحگاهی 07:00
مسابقه ضدگلوله 08:51
انیمیشن کومبا 09:41
محرمانه خانوادگی 11:00
مستند نعمتی بنام کلزا 15:27
مستند چشمه حیرت 15:40
غنچه های اروند 16:01
از شما چه پنهون 16:48
خبر 17 17:00
اذان مغرب 17:35
کاووش 17:52
خونه آفتابی (تکرار) 18:32
خبر عربی 20:45
فیلم تلویزیونی حاجی واشنگتن 23:00