جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
آیت الکرسی 06:03
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:05
ترنم صبحگاهی 06:07
سریال خانواده کیم چی 09:02
غنچه های اروند (بازپخش ) 10:15
قرآن 12:23
اذان ظهر 12:30
جایی که نمیشناختم 15:51
غنچه های اروند 16:00
خبر 17 17:00
گفتگوی ویژه خبری 17:20
اذان مغرب 18:29
صفحه ورزشی 19:07
سریال خانواده کیم 19:48
قاب سفید 19:52