جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 05:57
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:00
صبح و ورزش 07:00
سریال سرنوشت یک مبارز 08:05
خونه آفتابی 11:00
قران 13:10
اذان ظهر 13:16
بچه های اروند 16:11
خبر 17 17:00
گفتگوی ویژه خبری 17:20
اذان مغرب 20:37
خبر عربی 20:45
سریال سرنوشت یک مبارز 21:01
شبهای اروند 22:00