جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 08:00
آیت الکرسی 08:01
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 08:03
ترنم صبحگاهی 08:07
سریال نیل در خون 08:24
اذان ظهر 12:02
اذان مغرب 18:00
سریال نیل در خون 18:12