جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 05:57
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:00
صبح و ورزش 07:00
سریال فوق سری 08:00
بچه های اروند (تکرار ) 09:00
سریال فوق سری 09:01
قران 13:13
اذان ظهر 13:17
بچه های اروند 15:59
چشمه معرفت 16:45
خبر 17 17:00
مضیف المحبه 17:25
سریال فاکتور 8 17:57
اذان مغرب 20:03
خبر عربی 20:45
سریال فوق سری 21:03
چشمه معرفت 21:50