جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
آیت الکرسی 06:03
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 06:05
ترنم صبحگاهی 06:09
شبهای اروند (تکرار) 06:26
اذان ظهر 12:11
غنچه های اروند 16:00
خبر 17 17:00
اذان مغرب 17:36
گفتگوی ویژه خبری 17:49
خبر عربی 20:45
شبهای اروند 21:01