نمایشگر دسته ای مطالب

یک صدا ایران

یک صدا ایران

نام برنامه ایی است ویژه انتخابات

در این برنامه به وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر پرداخت می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: لیلا مورائیان

گوینده: لیلا مورائیان

تاریخ تولید: 1400