نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش صید و صیادی

این گزارش که ازاسکله لنج ها گرفته شده لنج های رنگارنگ زیبا را در حال بارگیری و بردن به دریا برای صید ماهی تشریح میکند. گزارشگر پس از توصیف فضای اسکله و لنج ها به موقعیت صیادان که با تب و تاب قصد تهیه مقدمات سفر دریایی را دارند اشاره میکند. این گزارش در مدت 4:51 دقیقه به نحوه ماهیگیری و انواع ماهی ها اشاره دارد.

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر: وفا صالح پوریان

تهیه کننده:وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1394