نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش : راهیان نور

کاروان های راهیان نور هر ساله به شهر های آبادان و خرمشهر سفر می کنند و از مناطق جنگی شهر های خوزستان دیدن می کنند ، بویژه مناطق شلمچه ، طلائیه و فکه .

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر : وفا صالح پوریان 

تاریخ تولید: 1395