نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش در خصوص هفته ی وحدت

این گزارش به مدت 1:3 تهیه شد که در هفته ی وحدت، بعد از میلاد پیامبر اکرم (ص) این گزارش تهیه شد.

در خصوص اخلاق نیکو پیامبر گزارش تهیه شد

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر: عیسی علیزاده

تاریخ تولید: 1398