نمایشگر دسته ای مطالب

گروگان

داستان آندریاس ، جوان 27 ساله ای که روبوده می شو د و سارقان از پدر آندریاس در خواست 200 هزار دلار می کند . پدر آندریاس به پلیس مراجعه می کند . بعد از چند روز آندریاس بیهوش پیدا می شود . آندریاس بسیارهراسناک و ناراحت است و به پلیس قضیه ی پنهانی را می گوید .اندریاس ، متوجه می شود که برادری دارد که سالها از او بی خبر بوده و اکنون آمده سراغ آندریاس . برادرش در منجلاب اعتیاد غوطه ور شده و بدهی هنگفتی بالا آورده . او با طرح نقشه ای از آندریاس درخواست میکند که یک گروگام گیری ساختگی ترتیب بدن تا گرفتن 200 هزار دلار بتواند بدهیش را بدهد .

Loading the player...
عوامل تولید:

نام نمایش : گروگان

نویسنده :  مهران ضرغام فیروزی

بازیگران : مهران ضرغام فیروزی ، ایمان مصطفایی ، مهدی گاذری

صدابردار: مرتضی مظفری

افکتور : زهرا نامی

تهیه کننده : مهدی گاذری

تاریخ تولید: 1393