نمایشگر دسته ای مطالب

کودکان کم توان ذهنی(psa)

 

در خصوص کودکان کم توان ذهنی تهیه شده ،در مورد یادگیری و آموزش .

نوع نگاهمان را به کودکان کم ذهن را تغییر دهیم آنها هم می توانند یاد بگیرند....

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده: مورائیان

تاریخ تولید: 1397