جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

کودکان شادگانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کودکان شادگانی

در چند وقت اخیر و با رندگی های سیل آسا که موجب سیل گرفتگی برخی از مناطق خوزستان شده و آبگرفتگی مناطق روستایی ، کودکان شادگانی از این فرصت استفاده کرده و به شنا در این آبها کرده و به شادی و سرگرمی پرداخته اند.