سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

کمیته ارزاق و تصاویری از آبادان در سال ۱۳۵۹ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کمیته ارزاق و تصاویری از آبادان در سال ۱۳۵۹

تهیه شده در فضای مجازی مرکز آبادان