نمایشگر دسته ای مطالب

کمک به نیاز مندان

کمک به نیازمندان یک فرضیه ی اخلاقی و انسانی است.

مفهوم خیر در فرهنگ اسلامی ،به کسی گفته می شود که با توجه به توان مالی خود بخشی از مال خود را برای کمک به نیازمندان ببخشد.

همدلی بیشتر با مشارکت در انجام کارهای خیر

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: لیلا مورائیان

گزارشگر: محسن حکمت آرا

تاریخ تولید: 1398