نمایشگر دسته ای مطالب

کرونا

این میان برنامه در خصوص بیماری کرونا تهیه و تدوین شده در خصوص راههای پیشگیری راهکارهایی را ارائه می دهد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: نسرین رحمانی

گوینده: نسرین رحمانی

تاریخ تولید: 1398