سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

کار جهادی بن بست شکن است - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کار جهادی بن بست شکن است

کار جهادی بن بست شکن است((.بیانات مقام معظم رهبری ))