سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

کارآفرین فعال در رشته ی بافندگی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

کارآفرین فعال در رشته ی بافندگی

برنامه زنده خونه آفتابی

روزهای پخش یکشنبه ،سه شنبه ،پنج شنبه ساعت 10:45 از شبکه آبادان

---------------------------------------

آموزش بافت عروسک جوجه با قلاب

آموزش بافت عروسک جوجه

لوازم مورد نیاز

کاموای زرد

کاموای قرمز یا نارنجی برای نوک

کاموای رنگ دلخواه برای شال و کلاه

بافت عروسک جوجه

سیم پرزدار

یک جفت چشم عروسک

سوزن

نشانگر

سیم و انبردست برای درست کردن عینک

الیاف برای پر کردن عروسک

 

مرحله اول بافت عروسک جوجه – بافت سر

سر و بدن با پایه کوتاه بافته می شود. پس منظور از پایه همان پایه کوتاه  است.

رج 1

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.

رج 2

در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید.

ابتدای رج را چند سانت نخ برای نشانه بگذارید یا روی پایه اول نشانه نصب کنید. (12 پایه )

رج 3

یک پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (18 پایه)

رج 4

دو پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (دو پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (24 پایه)

رج 5

سه پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (سه  پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (30 پایه)

رج 6

همان 30 پایه را ببافید.

رج 7

چهار پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (چهار پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (36 پایه)

رج 8 تا 11

همان 36 پایه را ببافید.

می توانید تا اینجای بافت را با الیاف پر کنید.

رج 12

4 پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (4 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (30 پایه)

رج 13

سه پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (3 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (24 پایه)

رج 14

2 پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (2 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (18 پایه)

رج 15

یک پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (12 پایه)

رج 16

6 مرتبه دو پایه را یکی کنید. (6 پایه) نخ را گره زده ، کمی اضافه تر بچینید.

سر را از الیاف پر کرده و با قلاب یا سوزن بافت را ببندید.

بافت سر عروسک جوجه

مرحله دوم – بافت بدن

رج 1

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.

رج 2

در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید.

ابتدای رج را چند سانت نخ برای نشانه بگذارید یا روی پایه اول نشانه نصب کنید. (12 پایه )

رج 3

یک پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (18 پایه)

رج 4

دو پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (دو پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (24 پایه)

رج 5 تا 8

همان 24  پایه را ببافید.

رج 9

2 پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (2 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (18 پایه)

رج 10

همان 18 پایه را ببافید.

رج 11

یک پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (12 پایه)

نخ را گره زده ، کمی اضافه تر بچینید. تنه را از الیاف پر کنید.

بافت بدن جوجه قلاب بافی

مرحله سوم بافت عروسک جوجه – بافت نوک

چهار زنجیره زده و در زنجیره دوم 3 پایه کوتاه ببافید.

یک زنجیره زده کار را برگردانید، دو پایه را یکی کرده و یک پایه ببافید.

یک زنجیره زده و کار را برگردانید. دو پایه را یکی کنید. نخ را گره زده و بچینید.

یک طرف دیگر نوک را هم به همین صورت ببافید.

نخ را کمی اضافه تر گرفته و قسمت پهن نوک ها را به هم بدوزید.

نوک جوجه بافتنی

مرحله چهارم بافت عروسک جوجه – بافت بال

رج 1

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.

رج 2

در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید.

ابتدای رج را چند سانت نخ برای نشانه بگذارید یا روی پایه اول نشانه نصب کنید. (12 پایه )

رج 3

یک پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (18 پایه)

بافت را از وسط تا کرده و دو نیمه را با پایه کوتاه بهم وصل کنید.

نخ را گره زده و برای دوخت کمی اضافه تر بچینید.

بال جوجه قلاب بافی

مرحله پنجم – بافت کلاه

40 زنجیره زده و به زنجیره اول بست بزنید تا حلقه شود.

رج اول

دو زنجیره زده و داخل هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

**به دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید. این کار را انتهای هر رج انجام دهید.

رج 2 و 3 و 4

*** یک بست از برجسته از جلو روی 2 زنجیره زده و 2 زنجیره ببافید. (با اینکار بافت مثل پایه بلند برجسته می شود.) این کار را ابتدای هر رج انجام دهید.

یک پایه بلند برجسته از جلو بافته و دو پایه بلند برجسته از پشت ببافید.

تا انتهای رج (دو پایه بلند برجسته از جلو و دو پایه بلند برجسته از پشت ) ببافید.

انجام **

رج 5

انجام ***

یک پایه بلند برجسته از جلو بافته و دو پایه بلند برجسته از پشت را ادغام کنید.

تا انتهای رج (دو پایه بلند برجسته از جلو و دو پایه بلند برجسته یکی شده از پشت ) ببافید.

انجام **

رج 6

انجام ***

یک پایه بلند برجسته از جلو و یک پایه بلند برجسته از پشت ببافید.

تا انتهای رج (دو پایه بلند برجسته از جلو و یک پایه بلند برجسته از پشت ) ببافید.

انجام **

رج 7

انجام ***

یک پایه بلند برجسته از جلو و یک پایه بلند برجسته از پشت را ببافید.

تا انتهای رج (دو پایه بلند برجسته از جلو را یکی کرده و یک پایه بلند برجسته از پشت ) ببافید.

انجام **

نخ را اضافه تر چیده و بافت را جمع کنید.

یک منگوله کوچک برای کلاه درست کرده و بالای آن بدوزید.

کلاه جوجه قلاب بافی

مرحله ششم – بافت شال گردن

37 زنجیره ببافید.

دو زنجیره را رها کرده و از سومی در هر زنجیره یک پایه متوسط (پایه ساده) ببافید.

شال عروسک جوجه

مرحله هفتم بافت عروسک جوجه – مونتاژ و تکمیل 

سر را به تنه بدوزید.

دوخت سر به تنه

نوک را به سر بدوزید.

نوک جوجه

بالها را دو طرف بدن سنجاق زده و بعد بدوزید.

دوخت نوک

8 سیم پرزدار 6 سانتی بچینید.

سیم پرزدار

سیم ها را دو دسته چهار تایی کرده و حدود 4 سانت آن را به هم بپیچانید.

پای جوجه

پنجه های پا را فرم دهید.

پای جوجه قلاب بافی

پاها را به زیر تنه فرو کرده و با چند کوک محکم کنید.

نصب پا

به کمک لوله ای باریک یا خودکار سیم را به شکل عینک فرم دهید.

عینک

چشم عروسک را بچسبانید.

دو دسته عینک را دو طرف سر جوجه قرار دهید.

جوجه قلاب بافی

جوجه قلاب بافی

کلاه را روی سر جوجه بگذارید.

جوجه قلاب بافی

این هم جوجه زیبای ما

جوجه قلاب بافی  آموزش بافت جوجه قلاب بافی

روش دیگر بافت عروسک جوجه

آموزش بافت عروسک جوجه

لوازم مورد نیاز

کاموای زرد

کاموا نارنجی یا قرمز برای نوک

قلاب متناسب با نخ

سوزن مخصوص دوخت کاموا

یک جفت چشم عروسک یا مهره یا دکمه

 

مرحله اول – بافت سر جوجه

سرجوجه

رج 1

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.

رج 2

در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید.

ابتدای رج را چند سانت نخ برای نشانه بگذارید یا روی پایه اول نشانه نصب کنید. (12 پایه )

رج 3

یک پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (18 پایه)

رج 4

دو پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (دو پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (24 پایه)

رج 5

سه پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (سه پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (30 پایه)

رج 6

چهار پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (چهار پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (36 پایه)

رج 7 تا 14

همان 36 پایه را ببافید.

می توانید تا اینجای بافت را با الیاف پر کنید.

رج 15

چهار پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (4 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).  (30 پایه کوتاه)

رج 16

سه پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (3 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید).  (24 پایه کوتاه)

رج 17

دو پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (2 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (18 پایه)

رج 18

یک پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (12 پایه)

نخ را گره زده ، کمی اضافه تر بچینید.

سر را از الیاف پر کنید.

 

مرحله دوم – بافت بدن

تنه جوجه

رج 1

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.

رج 2

در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید.

ابتدای رج را چند سانت نخ برای نشانه بگذارید یا روی پایه اول نشانه نصب کنید. (12 پایه )

رج 3

یک پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (18 پایه)

رج 4

دو پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (دو پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (24 پایه)

رج 5 تا 10

همان 24  پایه را ببافید.

رج 11

2 پایه در میان دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (2 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (18 پایه)

نخ را گره زده ، کمی اضافه تر بچینید.

تنه را از الیاف پر کنید.

 

مرحله سوم – بافت بال

رج 1

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.

رج 2

در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید.

ابتدای رج را چند سانت نخ برای نشانه بگذارید یا روی پایه اول نشانه نصب کنید. (12 پایه )

رج 3

یک پایه در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (18 پایه)

رج 4

همان 18 پایه را ببافید.

بافت بال جوجه

مانند تصویر بافت را تا کرده و با سوزن یا با پایه کوتاه دو طرف را بهم وصل کنید.

مرحله چهارم بافت عروسک جوجه – بافت نوک

نوک

در حلقه جادویی 8 پایه کوتاه بافته و به اولین پایه بست بزنید. نخ را کمی اضافه بچینید.

مرحله پنجم بافت عروسک جوجه – بافت پاها

پاها

در حلقه جادویی 10 پایه کوتاه بافته و به اولین پایه بست بزنید.

نخ را کمی اضافه بچینید.

یک پای دیگر را هم ببافید.

مرحله پایانی مونتاژ

مونتاژ عروسک جوجه قلاب بافی

مانند تویر بخش های مختلف را بهم بدوزید.

 

جوجه قلاب بافی

چند مدل جوجه قلاب بافی برای ایده گرفتن

جوجه قلاب بافی جوجه دستباف

جوجه قلاب بافی

عروسک جوجه قلاب بافی عروسک جوجه قلاب بافی

 پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

سینمایی چشمهای آبی زهرا
سینمایی چشمهای آبی زهرا
یکی از مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی که فرزندی با ناهنجاری‌های ظاهری و ژنتیکی بسیار دارد؛ برای جابه‌جایی اعضای بدن فرزندش تلاش می‌کند. او گروهی را مأمور کرده تا به بهانه شیوع نوعی بیماری چشمی و معاینه کودکانِ اردوگاه‌های فلسطینیان، فرد مناسبی را...
سینمایی زن خوب، مرد خوب
سینمایی زن خوب، مرد خوب
داستان این تله‌فیلم در خصوص دو باجناق است که برای یک روز تعطیل به خارج از شهر رفته و طی این روز یک حادثه عجیب باعث به سرقت رفتن نهار می شود و آنها مجبور می‌شوند از غذای دیگری استفاده کنند که این غذا باعث تغییرات عجیب غریب در رفتار همسران آنها می‌شود...
مستند مسابقه ی فرمانده
مستند مسابقه ی فرمانده
زمان پخش 21:18 مدت پخش 42:31
سریال مریم مقدس
سریال مریم مقدس
مریم مقدس نام فیلمی ایرانی به نویسندگی و کارگردانی شهریار بحرانی است. این فیلم محصول سال ۱۳۷۹ می‌باشد.