نمایشگر دسته ای مطالب

چشم انداز

مشارکت بخش اساسی انسان و توسعه جوامع بشمار می آید.

امروزه در تمامی جوامع پذیرفته شده و روز به روز به اهمیت ۀن افزوده می شود.

نقش مشارکت در زندگی اجتماعی ، عنوان موضوع این برنامه است.

چشم انداز نام برنامه ایی است از صدای مرکز آبادان 

این برنامه در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:15 به مدت 45 دقیقه به روی آنتن می رود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ژاله زعفرانی

گوینده: نادیا تمیمی

تاریخ تولید: 1398