نمایشگر دسته ای مطالب

پیشه و پیشینه

پیشه و پیشینه، نام برنامه ایی تولیدی ست که به معرفی مشاغل بومی شهرهای آبادان و خرمشهر می پردازد.

در این برنامه ،گزارشگر به معرفی شغل ماهی فروشی می پردازد، در مورد مشاغل چون صیادی ،ماهی فروشی و ... پرداخته شد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: محمد عیدانی

گوینده: لیلا موسی پور

گزارشگر: محمد عیدانی

تاریخ تولید: 1400