سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

پیامبر عزیز ما - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیامبر عزیز ما

Loading the player...

دانلود

انیمیشن زیبای پیامبر عزیز ما که به مهربانی و خوشرویی پیامبر با کودکان می پردازد.

پیامبر اکرم (ص) با کودکان بسیار مهربان بود، کودکان را در بغل می گرفت و به آنان احترام می گذاشت. هرگاه در راه با کودکان روبه رو میشد به احترام آن ها می ایستاد، آنها را در اغوش می گرفت و بر پشت و شانه خود سوار می کرد و به اصحاب توصیه می کرد که چنین کنند. کودکان چنان خوشحال می شدند که هیچگاه خاطره ی آن را فراموش نمی کردند.

گاه مادری کودک خود را به رسول الله (ص) می داد تا برای او دعا کند و اتفاق می افتاد که کودک لباس رسول خدا (ص) را خیس می کرد و مادر شرمنده و ناراحت می شد. در این هنگام رسول خدا ص می فرمود: خیس شدن جامه ی من اهمیتی ندارد تطهیر می کنم.

بازها رسول خدا (ص) سفارش کرده و می فرمود: کودکان خود را دوست بدارید و نسبت به آن ها مهربان باشید و به وعده ای که به آن ها داده اید وفا کنید. خداوند بر هیچ چیزی خشم نمی گیرد آن چنان که به خاطر زنان و کودکان خشم می گیرد.

رأفت پیامبر نسبت به کودکان چنان بود که امام صادق (ع) فرمود: روزی رسول اکرم (ص) در حال نماز جماعت ظهر بود که دو رکعت آخر نماز را سریع خواند، اصحاب علت را پرسیدند، پیامبر (ص) فرمود: آیا گریه ی کودک را شنیدید؟

و ماجرا آن بود که مادری نیز در مسجد نماز را به جماعت می خواند و کودک او در رکعت سوم شروع به گریه می کند و پیامبر (ص) برای آن که مادر زودتر از نماز فارغ شود و به کودک خود برسد نماز را سریع می خواند.رسول گرامی اسلام (ص) می فرمود: من بچه ها را به دلیل پنج صفت دوست دارم: اول آن که بسیار گریه می کنند و دیده ی گریان کلید بهشت است (یعنی گریه از خوف خدا را در زندگی زیاد کنی)

دوم آن که با خاک بازی می کنند (یعنی تکبر و نخوت و خودپسندی در آنها نیست)

سوم آن که با یکدیگر دعوا می کنند ولی زود آشتی کرده و کینه به دل نمی گیرند

چهارم، چیزی برای فردا ذخیره نمی کنند (چون آرزوی دور و دراز و طمع طولانی ندارند)

پنجم، خانه می سازند و سپس خراب می کنند (دلبسته و وابسته به امور دنیوی نیستند)

و در مورد دختران می فرمودند: باید اطفال دختر را بیشتر از پسر مورد توجه فرار دهید. و زمانی که هدیه برای فرزندان خود تهیه می کنید، سهم دختر را قبل از پسر بدهید.همان طور که بیان شد پیامبر (ص) نسبت به همه ی کودکان چه فرزندان خود و چه فرزندان مردم محبت خاصی داشت و به این جهت درباره ی او نوشته اند: مهربانی درباره ی کودکان از شیوه های مخصوص پیامبر(ص) بوده است.

و چهارنکته را درباره ی کودکان سفارش می کرد:

1- آن چه را که کودک در توان خود داشته و انجام داده است از او قبول کنید.

2- آن چه را که انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرساست از او نخواهید.

3- او را به گناه و سرکشی وادار نکنید.

4- به او دروغ نگویید و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشوید.