پخش مستقیم دعای پرفیض عرفه

امروز ساعت ۱۶ همزمان با شبکه یک سیما مراسم دعای عرفه پخش می شود و کچاپ شیما نیز برای کسانی که نمی توانند با سیگنال زنده همراهی کنند قابل استفاده است.