نمایشگر دسته ای مطالب

وقف

وقف در لغت به معنی ایستادن ،سکون و حبس کردن است و در اصطلاح فقه به معنی حبس ما یملک  و جلوگیری از انتقال آن به دیگری یا فروش یا بخشش است و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که در واقع همان راه خدمت به مردم و گره گشایی مشکلات است.

به وسیله ی وقف ثروتمند به فقیر می اندیشد و توانا به سراغ ناتوان می رود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: صالح پوریان

گزارشگر و راوی: وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1399