نمایشگر دسته ای مطالب

هفته المپیک

ناصر وتورج هر دو رفیق قدیمی هستن که بر سر مزار توران ولیلا که همسرانشون هستن اومدن و گریه و زاری میکنن واز دلتنگی وتنهای خود میگویند و خاطرات با هم بودنشونو مرور میکنند که چقد توران و لیلا چقد با هم رقابت و چشم وهم چشمی داشتن واز خصوصیاتشون و خاطراتشون حرف میزنندو به جای میرسن که هر دو برای اینکه احساسات اونها رو جریحه دار کنند نقشه میکشن که به دریا بزنند و غرق بشن که موج دریا اونها رو به یونان میبره که تصادف میشه با بازی المپیک که از نزدیک مشاهده میکنند وکلی بهشون خوش میگذره ،همین طور که داشتن مرور میکردند خاطراتشونو توران ولیلا اونها رو غافلگیر میکنند ،اونها هم دو قبر ساختگی ساخته بودند که ناصر وترج رو گیر بندازن.........

Loading the player...
عوامل تولید:

بازیگران:مهرام ضرغام فیروزی-محمد منتظری- سمیه سرکاری- مریم آزاد طب

انتخاب موسیقی:سیده صفیه اخدر

نویسنده:مهران ضرغام فیروزی

تهیه کننده وکارگردان: سیده صفیه اخدر

تاریخ تولید: 1393