نمایشگر دسته ای مطالب

نیشان

مستند نیشان در مورد آداب و رسوم ازدواج در بین اقوام عرب خوزستان بویژه اعراب آبادان و خرمشهر می باشد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: زینب مجدمی

گوینده: لیلا مورائیان

تاریخ تولید: 1398