جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

نیت خدمت و رعایت اولویتها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نیت خدمت و رعایت اولویتها

دانلود

چند نکته راجع به انتخابات  از بیانات مقام معظم رهبری.حرف  ما با نامزدهای انتخابات : داشتن نیت خدمت و رعایت اولویتها