نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش کابل

منوچهر که در کار برق است . به گرفتن مبلغی پول از مردم ، برای آنها به شکل غیر قانونی از شبکه توزیع برق ، کابل کشیده . از این را برای خود سرمایه ای اندوخته است .

یکی از ساکنین مجتمع با او برخورد کرده و به خاطر این عمل غیر قانونی را به او گوشزد و تبعات اختلال در سیستم برق رسانی را به او یادآوری می کند .....

Loading the player...
عوامل تولید:

نام نمایش : کابل

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : عبدالرضا نصاری ، هادی صابر ، زهرا خزاعلی ، عقیل محسناوی ، سهام بغلانی

صدابردار : ماجد ثامری

تهیه کننده : عبد الرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394