نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش ( چه روزیه )

نوشین و حسام که  هردو شاغل هستند ، دیر از خواب بیدار شده و دستپاچه آماده ی رفتن به محل کار می شوند . مانتوی نوشین کثیف شده ، خودروی حسام روشن نمی شود .جوراب هایش نیز توسط گربه ی همسایه نخ نما و پاره شده . آب گرم کن نیز خراب شده و ...

در آخر هردو متوجه می شوند که امروز جمعه است و باید در خانه بمانند و استراحت کنند و هردوبسیار خوشحال و شادمان می شوند .

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده : عبدالرضا سواعدی – بر اساس نمایشنامه روزاز نو روزی از نو نوشته دال یوفو

بازیگران نازی جمعی – صابر حقی

تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی

صدابردار : ماجد ثامری

تاریخ تولید: 1394