نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : پناهنده

بهرام که یک سارق و خلافکار است ، در حین فرار از یک مامور به خانه ای پناه می برد و اهل خانه به تصور اینکه او فردی انقلابی است به او پناه می دهند . در دوروزی که بهرام میهمان آنهاست متوجه فعالیت های نوع دوستانه آنهانسبت به همسایه ها و مردم انقلابی می شود . اوتحت فشار وجدان قصد گفتن حقیقت به آنها را دارد که توسط ماموری که در پی اوست دستگیر می شود ، اما اهل خانه مامور را برای آزاد ساختن او تحت فشار قرار می دهند و مامور از ترس حمله مردم می گریزد . بهرام از کارهای قبل خود دست کشیده و به خیل مردم می پیوندد .

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : عبدالرضا نصاری – مجید طالبی – مرجان پارسا – هادی صابر – احمد ضیاء

صدابردار : عقیل محسناوی

افکتور : فرزانه دمی زاده

کارگردان : عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394