نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش ( نگهبان )

سعید یک ماهیگر است که علیرقم جنگ و نا امن بودن منطقه در روستای خود مانده است و به کشاورزی و ماهیگیری خود ادامه می دهد . جواد پسر عموی او که یکی از رزمندگان است به او اصرار می کند که از شهر خارج شود یا به همراه او شب ها را در سنگر سپری کند . اما سعید نمی پذیرد ، او اعتقاد دارد که نحل ها و ماهی ها تنهاا را درک می کنند و از نبودن آدم ها رنج می برند . در غیاب دیگر همسایگان  به نخل ها رسیدگی کرده و حتی اطراف نهر ها را نظافت می کند . در یکی از روزها در حین بمباران شهر وی زخمی می شود ولی پس از درمان از بیمارستان خارج شده و به محل زندگی خود باز می گردد . جواد و یکی از فرماندهان که تحت تاثیر روحیه بالای او قرار گرفته اند ؛ هر هفته به کمک او رفته و در حفظ و حراست از طبیعت و محل زندگی مردم اورا یاری می رسانند .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : مهدی گازری ، محسن نیکویی ، زهرا خزاعلی ، هادی صابر

صدابردار : مسعود تناور

تاریخ تولید: 1394