نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : نشانی از یک خواب

شهید قبادی نیا در عملیاتی به شهادت می رسند اما جسد این شهید بزرگوار مدتها در محل و منطقه ی عملیاتی بدون اطلاع همرزمانش می ماند و شهید بارها به خواب یکی از همرزمانش می رود و آن را از محل جسد خود مطلع می کند . همرزم شهید به این مسئله شک می کند و با گروه تفحص بدنبال جسد وی می روند و خوشبختانه آن را پیدا می کنند .....

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان : عبدالرضا سواعدی

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : مجید طالبی مهدی گازری مسلم باوی

تاریخ تولید: 1395