نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش مدیر

ساکن یک آپارتمان جدید برای مدیریت ساختمان مسکونی خود در میان همسایه ها به دنبال فرد موجه ، امانت دار و هدفمند می گردند. برخی خود را لایق این سمت میخوانند .اما کمال که فردی آگاه است دیگران را به توجه و تامل بیشتر فرا میخواند. در این بین یک سارق که از سرگرم شدن ساکنین در مورد انتخاب مدیر سوء استفاده کرده قصد دزدی یک خودرو از پارکینگ ساختمان را دارد، که توسط فرامرز که معلم و یکی از ساکنین است دستگیر و به پلیس تحویل داده می شود. در پایان ساکنین با توجه به هوشمندی و درایت فرامرز وی را به عنوان مدیر یک ساله ساختمان انتخاب میکنند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : فرزانه دمی زاده

کارگردان: عبدالرضا سواعدی

بازیگران : عبدالرضا نصاری - مجید طالبی -رزا ایرانمنش - سهیلا رهگشای-هادی صابر - سمیه سرکاری- زهرا خزاعلی

صدابردار: عقیل محسناوی

نویسنده: عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394