نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : ماهیگیر

عامر ، یکی از ایادی حکومت شاهنشاهی است ، با پیروی از دستورات ما فوق خود ، زمین های اهالی روستا را بزور خریداری می کند .

یک روز که برای تفریح به خانه  ی تفریحی خود کنار شط می رود ، متوجه قایقی می شود که زنی سوار بر آن زمزمه کنان ، آوازی را می خواند .

هرچه به او نزدیکتر می شود ، نمی تواند به وضوح او را ببیند ، عامر دوستان خود را خبر دار می کند . این در حالی است که روز های آینده ، تعداد قایق ها و افرادی که در آن هستن روز به روز افزایش می یابن ، این افراد در واقع مظلومان جامعه هستن که با پیروزی تدریجی انقلاب علیه حکومت قیام می کنن و مانع از رسیدن عامر به نیات شوم خود می گردند .

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

تهیه کننده : فرزانه دمی زاده

بازیگران : عبدالرضا نصاری – مهدی گازری – رزا ایرانمنش – هادی صابر – زهرا خزائلی

صدابردار و افکتور : عقیل محسناوی

تاریخ تولید: 1394