نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش فرزند

فواد عذرا سالهاست که با هم زندگی می کندد اما بچه دار نشده اند .معاینات پزشکی نشان می دهد عذرا نمی تواند فرزند داشته باشد.فواد یک کارمند است و طبق قانون برای سرپرستی یک فرزند خوانده بایستی چند دانگ از خانه ی خود را به اسم او کند اما وی مستاجر است و تمکن مالی بریا خرید خانه نیز ندارد .

آنها هر کاری می کنند تا بتوانند بچه ای را به سرپرستی قبول کنند اما به در بسته می خورند تا اینکه عموی عذرا خانه ای خریده به اسم هر دو می کند تا بتوانند دیوار بلند این مشکل را فرو ریزند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان:عبدالرضا سواعدی

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران:هادی صابر-رزا ایرانمنش-مرجان پارسا-هدی گازری-مسلم باوی-عبدالرضا نصاری

صدابردار:ماجد ثامری

 

تاریخ تولید: 1394