نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش فراری

2برادر که قصد کشتن خواهر خود را دارند ، او را به میان نخلستان می برند که به قتل برسانند ، برادر کوچکتر که شاعر است از ادامه اینکار پشیمان می شود و سعی دارد که برادر بزرگتر را هم منحرف کند . دختر که هیچ وحشتی از برادران خود ندارد واقعیت را برای آنها تعریف می کند و برادران متوجه اشتباه خود می شوند که خواهر گناهی مرتکب نشده و بیگناه است .

Loading the player...
عوامل تولید:

نام نمایش : فراری

تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی

نویسنده : عبد الرضا سواعدی

بازیگران : نازی جمعی - هادی صابر -مجید طالبی -

صدابردار : ماجد ثامری

تاریخ تولید: 1394