نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش ( عشق )

حامد که یک پزشک است با همسر خود عاطفه اختلاف دارد و به همین خاطر مدتی است که از هم دور و جدا زندگی می کنند . در یکی از روزها ، زنی بیمار روستایی که دچار ناراحتی قلبی شده را به بخش می آورند . درحالی که شوهر او نیز همراهش است ، شوهر مرتب با تلفن کارتی بیمارستان با فرزند خود در تماس است و با صدای بلند با او در مورد زمین کشاورزی و گاو شیرده خود توصیه  می کند . حامد از این کار تکراری مرد خسته می شود و در یکی از روزها با کمال شگفتی در می یابد که مرد کارتی در دستگاه تلفن نمی گذارد و ارتباط تلفنی واقعی وجود ندارد . حامد در می یابد که مرد گاو و زمین خود را فروخته تا خرج درمان همسر خود کند .....

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : هادی صابر – ثنا آخوندی – عبدالرضا نصاری – مهدی گازری – زهرا خزاعلی

صدابردار : ماجد ثامری

تهیه کننده و کارگردان : عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394