نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش سمبوسه

در این نمایش جمعی از بزرگان تاریخ از جمله نیوتن ، افلاطون ، ارستو بفکر آن میوفتند که شکم خود درا سیر کنند که موفق به کشف سمبوسه می شوند و در همین حین سمبوسه که از دست نیوتن بر زمین میوفتد نیوتن جاذبه زمین را هم کشف می کند ..

Loading the player...
عوامل تولید:

ویسنده : عبد الرضا سواعدی

بازیگران : نازی جمعی - هادی صابر -مجید طالبی -

صدابردار : ماجد ثامری

تاریخ تولید: 1394