نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : ( رمال دروغ نمی گوید )

جواهر زنی است که به همسرش شهاب مظنون شده و به همین خاطر سراغ زنی به نام ننه ساطور می رود که یک رمال شیاد است . وی دستور العمل های جاهلانه و خرافی از وی گرفت و همین امر باعث خشم شوهرش شده و بین آنها کدورت بوجود می آید . فارس برادر جواهر و شوهر خواهر شهاب به اتفاق همسرش میانجگری کرده و باعث آشتی زن و شوهر می شوند ...

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : عبدالرضا نصاری - اکرم تاجمیر - سهیلا رهگشا - زهرا خزاعلی - هادی صابر

صدابردار : ماجد ثامری

تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394