نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : خبر های نوروزی

این نمایش در قالب خبر های نوروزی به شیوه ی طنز توسط دو کارکتر نمایشی بواسطه گروه نمایشی رادیو آبادان با توجه به فرارسیدن ایام نوروز تهیه و تولید شده است .

 

این نمایش به تعداد 6 قطعه ویژه برنامه ی نوروزی تحت عنوان سی سو پخ پخش خواهد شد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و میکس : اکرم تاجمیر

بازیگران : اکرم تاجمیر محسن نیکویی 

تاریخ تولید: 1395