نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : حریم مهر

لاله که دختری خبر نگار بعد از چند ماه مصاحبه و دیدار با عاصف ، رزمنده دوران دفاع مقدس و جانباز ، شیفته وی شده و به او پیشنهاد ازدواج را می دهد . عاصف که از نظر سنی از او بزرگتر است از او ناراحت می شود و او را از خود طرد می کند . لاله از تصمیم خود منصرف نمی شود و برای ازدواج با عاصف بیشتر پافشاری می کند .

یکی از دوستان عاصف که همرزم او است به او پیشنهاد می کند که با خانواده دختر صحبت کند ، عاصف بعد از دیدار با خانواده دختر متوجه می شود که مادر لاله همسر یک رزمنده بوده و لاله دختری مومن و شریف که با ازدواج با یک جانباز قصد خدمت به اورا دارد .

Loading the player...
عوامل تولید:

نمایش : حریم مهر

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : مریم آزاد طلب – هادی صابر – عبدالرضا نصاری – سمیه سرکاری – اکرم تاجمیر

افکتور : مسعود تناور

صدابردار : عقیل محسناوی

تهیه کننده و کارگردان : عبد الرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394