نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش تکریم

میثم کارمندی است که مرتبا با ارباب رجوع درگیری پیدا می کند.او را توبیخ می کنند و مدتی از کار معلق می شود .در خانه نیز نمی تواند با همسرش مدارا کند.پس از مدتی بر سر کارش برمی گردد و با همکار جدیدی روبرو می شود که بسیار خوش اخلاق و مهربان است .او از رفتار خوب همکار جدیدش با ارباب رجوع متعجب است.و پس از چندی درمی یابد که او مدتی رییس یکی از اداره های مهم شهر بوده و به خواست خود سمت پایین تری انتخاب کرده است./

Loading the player...
عوامل تولید:

تکریم

نویسنده:عبدالرضا سواعدی

تهیه کننده: عبدالرضا سواعدی

بازیگران:عبدالرضا نصاری-مسلم باوی-مهدی گازری-هاجر جان نژاد-امیر جوشقانی-هادی صابر

صدابردار:ماجد ثامری

تاریخ تولید: 1394