نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : تنها خداست که تنهاست ...

روزبه  سالهاست که همسرش را از دست داده و فرزندانش هم سروسامان گرفته اند و به تنهایی زندگی می کند . این تنهایی عجیب روی او اثر گذاشته و خصوصیات اخلاقی اش را تحت تاثیر قرار داده .پرویز پسر عمه روزبه  ، چندباری اورا به منزلش دعوت می کند .

پریچهر خواهر پرویز ، سالهاست که تنهایی زندگی می کند و همسر ی اختیار نکرده ، پرویز تصمیم می گیرد که پادرمیانی کند و پریچهر و روزبه را به هم نزدیک کند و تا وصلت ازدواجشان سر بگیرد ...

Loading the player...
عوامل تولید:

نمایش : تنها خداست که تنهاست ...

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : مهدی گازری - هادی صابر - سمیه سرکاری

صدابردار : ماجد ثامری

تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394