نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : آینده

دوجوان در مورد شرکت در انتخابات فعالیت های خوبی از خود ارائه می دهند و لزوم شرکت در این حرکت عظیم را به خانواده و فامیل و دوستان خود متذکر می شوند . 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : فرزانه دمی زاده

بازیگران : زهرا خزاعلی سمیه سرکاری حمید طالبی مجید طالبی

صدابردار ی میکس : عقیل محسناوی

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1395