نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش : اهل کوفه

بسیاری از بزرگان کوفه در نامه ای از امام حسین ( ع ) دعوت بعمل می آورند که به آنجا رفته و رهبری مردم را بر علیه یزید بن معاوبه بدست گیرد .

امام قبل از عزیمت به آنجا ، قیس بن مسحر و مسلم بن عقیل را به عراق گسیل می دارد تا از وضعیت آنجا اطلاعاتی حاصل کند .عبیدالله بن زیاد با فرمان یزید به کوفه رفته و مردم را ارعاب می کند . مسلم بن عقیل با بی وفاییی مردم کوفه مواجه شده و تنها می ماند و با رسیدن عبیدالله دستگیر شده و به شهادت می رسد .

Loading the player...
عوامل تولید:

نوشته : داوود میر باقری

تنظیم برای رادیو: عبدالرضا سواعدی

بازیگران : مهدی گازری - مجید طالبی – محسن نکویی – هادی صابر – عبدالرضا نصاری – امین فخار پور

صدابردار : ماجد ثامری

تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394