رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

نمایش الو ترامپ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نمایش الو ترامپ

این ویدیو با توجه به حضور ناو آمریکایی لبنکلن در خلیج فارس و با استفاده از ساختاری طنز در آبادان تهیه و تولید شده است.و قدرت نظامی آمریکا را به سخره می گیرد.