نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش ( المنیور )

فاخر  خسته و زخمی از جنگ ، از چنگ سربازان انگلیسی می گریزد و به خانه ی حلیمه زنی که همسر و فرزندش را از دست داده پناه می برد . یکی از ملازمان و جاسوس های دشمن از راه می رسد و حلیمه را تحت فشار قرار می دهد تا از او اخبار مجاهدان را در ( المنیور ) را بگیرد .

حلیمه مقاومت می کند اما فاخر با وجود جراحت به جاسوس حمله برده و با او درگیر می شود . حلیمه مداخله می کند و به همراه فاخر جاسوس را می کشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

نام نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : عبدالرضا نصاری – هاجر جان نژاد – مهدی گازری – امیر جوشقانی

کارگردان و تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی

صدابردار : ماجد ثامری

تاریخ تولید: 1394