نمایشگر دسته ای مطالب

نخل

نخل ،درخت نواحی گرمسیری،بالارونده و خاردار با برگ های بزرگ و چین دار درخت نخل هیچگونه دورریزی نداره .میوه اش انرژی زا،برگ هایش در صنایع دستی استفاده میشه.

نخل نماد مقاومت است/نخل برای اهالی خوزستان منبع اقتصادی محسوب می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : وفا صالح پوریان

مدت :3:21

تاریخ تولید: 1397