نمایشگر دسته ای مطالب

نام نمایش : پل

زن و شوهری که سالهاست از هم جدا شده اند ، در ماه مبارک رمضان به شکل تصادفی و با دخالت افراد فامیل رو در رو می شوند. زن که دو فرزند دختر و پسر خود را در غیاب شوهر بزرگ کرده حاضر به قبول عذر خواهی شوهرش نیست اما پسر و دختر برای آشتی پدر و مادرشان به ترفندی دست میزنند.......

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده :عبد الرضا سواعدی

بازیگران: رزا ایران منش - سنا اخوندی - عقیل محسناوی - هادی صابر- محسن نیکویی

تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی – صدا بردار ماجد ثامری

تاریخ تولید: 1394