نمایشگر دسته ای مطالب

نام نمایش : استاد

محمود فرهانی استاد دانشگاه است . او که از رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز بوده ، مهربان و با گذشت است و با دانشجویان رابطه بسیار عمیقی دارد. در میان دانشجویان ، قاسم که یکی از جوانان روستایی است مورد توجه محمود است زیرا بسیار درس خوان ، مودب و با پشتکار است. در یکی از روزها محمود متوجه غیبت چند روزه قاسم می شود. از همشاگردی های او دلیل غیبت او را می پرسد و خبر دار می شود که او به دلیل بیماری پدرش مجبور است مدتی به دانشگاه نیاید . محمود به محل زندگی قاسم می رود و با کمال شگفتی در میابد که قاسم فرزند کریم همرزم او در زمان دفاع مقدس بوده و اکنون او در بستر مرگ است. محمود پس از شهادت کریم دانشجویان را به روستا می آورد.تا در احیای نخل های متعلق به قاسم کمک کنند.

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : عبدالرضا نصاری هادی صابر مجید طالبی هومن پارسا

تهیه کننده : فرزانه دمی زاده

کارگردان : عبدالرضا سواعدی

صدا بردار: عقیل محسناوی 

تاریخ تولید: 1395