جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

میکروفن خنده - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

میکروفن خنده

آیتمی زیبا ، جذاب و شاد از برنامه شب های اروند در این آیتم مخاطب باید با تکرار یک یا چند جمله بتواند آن را بصروت صحیح اجرا کند .