نمایشگر دسته ای مطالب

میکروب

سارا که مامور نظارت بر امکان فروش مواد غذایی است با مشکلات متعددی روبرو است . خیلی از کسبه موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند . چند تن از همسایه های او نیز اصلا به چنین مسائلی توجه جلب نمی کنند . سارا به کمک یکی از دوستانش به نام میترا برای جلب کمک مردم در رفع مشکلات بهداشتی ، چند بولتن و بروشور چاپ می کند ، با کمک یکی از فیلمسازان جوان چند فیلم کوتاه تهیه کرده و برای مردم در شهر و روستاها  به نمایش می گذارد و بدین ترتیب مبارزه ی جدی را در پیش می گیرد .

Loading the player...
عوامل تولید:

نام نمایش: میکروب

نویسنده: عبدالرضا سواعدی

بازیگران: عبدالرضا نصاری. محسن نیکویی. سهیلا رهگشای. عقیل محسناوی. زهرا خزاعلی. سهام بغلانی. و اکرم تاجمیر

صدابردار: ماجد ثامری

تهیه کننده: عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 94/2/1