نمایشگر دسته ای مطالب

میان برنامه انتخاباتی

این میان برنامه به مناسبت انتخابات تهیه شده در میان این برنامه از سخنان حضرت امام خمینی ره استفاده شده که در خصوص انتخابات و اهمیت آن پرداخته شده .

Loading the player...
عوامل تولید:

صدای مرکز آبادان

تاریخ تولید: 1394