جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

موشن گرافی حماسه ی 9 دی و سخنان مقام معظم رهبری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موشن گرافی حماسه ی 9 دی و سخنان مقام معظم رهبری

حماسه ی 9 دی و سخنان مقام معظم رهبری در خصوص این حماسه ی بزرگ و 40 رویش انقلاب اسلامی در این حماسه